Меню
Главная
Круизы
Круизные компании
Направления
Авиабилеты
Туры
Регионы
Новости
Визы
Информация
Агентам
Туристам
О нас
Контакты
Акции и скидки
UKR
|
RUS
|
ENG
UKR
RUS
ENG
+38 044 337 82 01
+38 093 653 05 53
+38 066 653 05 53
+38 097 653 05 53

Підписка на розсилку

  Акції | ТОП Круїзи | Знижки

Главная > Публічний договір Фор Ґейтс Україна
Публічний договір Фор Ґейтс Україна

Даний Публічний договір (оферта) розміщується на сайті Товариство з Обмеженою Відповідальністю «ФОР ГЕЙТС УКРАЇНА»ліцензія Державної служби туризму і курортів на туроператорську діяльністьсерія АЕ № 272548 від 16.10.2013 р., в особі директора Плохотнюка Миколи Ігоровича, який діє на підставі Статуту, надалі Туроператор  пропонує будь-якій фізичній або юридичній особі, іменованій надалі «Турист» і укласти цей Публічний договір  про надання туристичних послуг.
Даний договір є публічним та, відповідно до статей 205, 207, 633, 638-642 Цивільного кодексу України та статті 19-1 Закону України “Про туризм” вважається укладеним між Туристом і Туроператором у письмовій формі, якщо воля сторін виражена, в тому числі, за допомогою телетайпного, електронного або іншого технічного засобу зв'язку.
 
З метою уніфікації понятійного апарату цього Договору Сторони домовились, що у цьому Договорі вони оперують поняттями, які вважаються спеціальною термінологією цього Договору, виключно у контексті їх тлумачення, поданому нижче:
«Договір»– цей договір;
«Додатки» – належним чином оформлені, підписані уповноваженими представниками Сторін та скріплені печаткою додатки, доповнення, додаткові угоди, які є невід’ємною частиною Договору;
«Туризм»- тимчасовий виїзд (на термін від 24 годин до 183 діб з урахуванням днів від’їзду та приїзду) особи/осіб з місця постійного проживання по Україні або до іншої країни з не забороненою законом країни перебування метою, без здійснення будь-якої оплачуваної діяльності та з зобов'язанням залишити країну або місце перебування в зазначений термін в оздоровчих, пізнавальних, професійно-ділових чи інших цілях;
«Туристичний оператор» (Туроператор)- в Договорі значення терміну «Туристичний оператор» аналогічне до його визначення у ст. 5 Закону України «Про туризм»;
 «Турист» - особа, яка здійснює подорож по Україні або до іншої країни з не забороненою законом країни перебування метою на термін від 24 годин до одного року без здійснення будь-якої оплачуваної діяльності та із зобов'язанням залишити країну або місце перебування в зазначений термін;
«Туристичний продукт» – розроблений комплекс туристичних послуг, який поєднує не менше ніж дві такі послуги, що реалізується або пропонується для реалізації за визначеною ціною, до складу якого входять послуги перевезення, послуги розміщення та інші туристичні послуги, не пов'язані з перевезенням і розміщенням (послуги з організації відвідувань об'єктів культури, відпочинку та розваг, реалізації сувенірної продукції тощо);
«Круїзне судно»- морський або річковий вид транспорту, що рухається за певним маршрутом згідно з попередньо визначеною програмою туристичного обслуговування в портах за маршрутом руху;
«Круїз»- подорож на круїзному судні;
«Туристичні послуги та товари» - послуги та товари, призначені для задоволення потреб споживачів;
«Договір на туристичне обслуговування» -в Договорі значення терміну «Договір на туристичне обслуговування» аналогічне до його визначення у ст. 20 Закону України «Про туризм»;
«Заявка туриста на замовлення туру» - офертаТуриста або юридичної особи, направлена Туроператору, в якій міститься пропозиція укласти Договір на туристичне обслуговування на умовах,зазначених в Заявці;
«Підтвердження заявки на бронювання турпродукту» - акцептТуроператора Заявки, який надсилається Туристу або юридичній особі. Підтвердженням заявки є також рахунок Туроператора, виcтавлений для оплати Туристом замовленого Туристом або юридичною особою Турпродукту;
«Ануляція» - відмова Туриста (Замовника)зроблена письмово або через засоби електронного чи факсимільного зв’язку від замовленного уТуроператора Турпродукту (туристичних послуг) чи його частини (ануляція повинна бути завірена  підписом Туриста або уповноваженої особи Туриста), а також відмова Туроператора від надання замовленого Турпродукту (туристичних послуг) у випадках визначених у Договорі.
«Ціна (загальна вартість), СПО (SPO(specialpriceoffer)»– спеціальні пропозиції Туроператора зазначені на сайті, в каталогах та інших в т.ч. рекламних матеріалах Туроператора, відомості щодо максимально можливої вартості послуг яку можесплатити Турист при придбанні турпродукту (туристичних послуг). До цієї суми можуть бути включенні вартість послуг, які надає Туроператор, транспортні компанії ( в т.р. послуги з бронювання), страхові компанії, круїзні компанії та інші суб’єкти туристичної діяльності, а також консультаційно - інформаційні послуги з підбору туру;
«Комерційний курс Туроператора»: грошовий еквівалент в іноземній валюті  1(одного) долара США до гривні України та 1 (одного) ЄВРО до гривні України, що  визначений Туроператором та оприлюднений на сайті, що застосовується Туроператором при визначенні суми сплати туристичного продукту (туристичної послуги) яка належить Туроператору.

 

 1. Предмет Договору

1.1. За цим Договором ТУРОПЕРАТОР зобов’язується надати Турпродукт (туристичні послуги) з переліком послуг визначених у «Заявці туриста на замовлення туру» .
1.2. Цим Договором ТУРИСТ одночасно доручає ТУРОПЕРАТОРУ представляти інтереси його та осіб, що супроводжують ТУРИСТА, при подачі документів до Консульської установи країни - подорожі та оплаті послуг для оформлення та отримання в’їзних віз для ТУРИСТА.
1.3. За цим договором Туроператор може виступати посередником між Туристом та транспортними компаніями, страховими компаніями, круїзними компаніями та іншими суб’єктами туристичної діяльності що зазначаються в «Підтвердженні Заявки туриста на бронювання турпродукту».
1.4. За цим договором Турагент від власного імені може надавати консультаційні - інформаційні послуги з підбору та бронюванню туристичного продукту (туристичних послуг).
1.5. Турист за цим договором зобов’язується  прийняти та оплатити послуги Туроператора, транспортних компаній ( в т.р. послуги з бронювання), страхових компаній, круїзних компаній та інших суб’єктів туристичної діяльності зазначених в «Підтвердженні Заявки туриста на бронювання турпродукту», а також консультаційно - інформаційні послуги з підбору туру.
1.6. Даний договір за своїм змістом є змішаним у відповідності зі ст. 628 ЦК

 

2. Обов'язки сторін

2.1. Туроператор зобов'язується:
2.1.1. Забронюватита надати туристичний продукт (туристичні послуги), замовлений ТУРИСТОМ  в повному обсязі, в кількості, якості та у визначені Договором терміни, про які сторони попередньо домовилися, за умови повної сплати вартості Туристичного Продукту Туристом у строки, встановлені даним Договором та Додатками до нього, видати Туристові документи, необхідні для отримання туристичних послуг та підтвердження статусу Туриста;
2.1.2.  Вчасно забезпечити ТУРИСТАнеобхідними для поїздки документами: Інформаційними туристичними ваучерами, страховими полісами, авіаквитками, програмою туру, тощо.
2.1.3. У випадку виникнення обставин, що роблять неможливим надання ТУРИСТУ послуг з вини ТУРОПЕРАТОРА (за винятком випадків форс-мажорних обставин та відмов Консульських установ у видачі віз ТУРИСТУ чи подорожуючим із ним особам) повернути  кошти оплачені ТУРИСТОМ.
2.1.4. В рамках виконання послуг надати ТУРИСТУ відомості про:
- правила поведінки та вимоги  щодо збереження об’єктів історії та культури, природи;
- політичний та соціальний устрій, традиції, звичаї та релігійні вірування країни перебування;
- умови страхування, порядок відшкодування нанесених збитків, умови відмови від послуг;
- основні вимоги до оформлення виїзних та в’їзних документів (паспорт, дозвіл (віза) на в’їзд та виїзд до країни тимчасового перебування), у тому числі інформацію щодо термінів їх оформлення;
- медичні застереження стосовно здійснення туристичної поїздки, у тому числі протипоказання через певні захворювання, особливості фізичного стану (фізичні недоліки) і віку туристів для участі у поїздці до країни з тропічним кліматом згідно вимог санітарно-епідеміологічних служб;
- характеристику транспортних засобів, що здійснюють перевезення, у тому числі їх вид і категорію, терміни стикувань (сполучення) рейсів, а також іншу обов’язкову інформацію, передбачену кодексами і правилами перевезень (якщо перевезення входить до складу туристичного обслуговування);
- характеристику готелів, інших місць розміщення туристів, у тому числі їх місце розташування, класифікацію за законодавством країни (місця) тимчасового перебування, відомості про підтвердження відповідності послуг готелю встановленим вимогам, відомості про правила тимчасового проживання, строки і порядок оплати готельного обслуговування, а також іншу обов’язкову інформацію, передбачену нормативно-правовими актами (якщо готельне обслуговування входить до складу послуг з туристичного обслуговування);
- також надати інші відомості передбачені ст. 20 Закону України “Про туризм”.
2.2. Надати Туристу консультаційно- інформаційні послуги з підбору туру.
2.3. Турист зобов'язується:
2.3.1. Уважно ознайомитися з умовами цього Договору, а також консультації та розяснення ТУРОПЕРАТОРА, дотримуватись і виконувати їх в повному обсязі.
2.3.2. Повністю сплатити вартість Туристичного Продукту (туристичних послуг), транспортних послуг, страхових послуг та інших, а також послуги Туроператора в терміни, передбачені Договором.
2.3.3. Надати ТУРОПЕРАТОРУ всі необхідні для бронювання та замовлення Туристичного Продукту відомості та документи (або їх копії) в необхідній кількості примірників;
2.3.4. У випадку виклику ТУРИСТА чи осіб, які з ним подорожують, до Консульської установи іноземної країни, до якої прямує чи через яку транзитом проїжджає ТУРИСТ, для проведення особистої співбесіди з метою відкриття візи, прибути до зазначеної установи за власний кошт та у визначений строк.
2.3.5. Прийняти від ТУРОПЕРАТОРА всі результати виконання зобов’язань за цим Договором.
2.3.6. Отримати під підпис та перевірити наявність і правильність заповнення документів, необхідних для здійснення подорожі, та негайно  повідомити ТУРОПЕРАТОРА про виявлені в них недоліки (неточності, помилки).
2.3.7. Прибути до місця початку подорожі та для реєстрації, за дві години до відправлення транспорту, як наземного так і повітряного.

 1. Не порушувати права та інтереси інших осіб, вимог законів, які діють на території країн перебування;
 2. Виконувати митні, прикордонні, санітарні та інші правила;
 3. Поважати політичний та соціальний устрій, традиції, звичаї, релігійні вірування країни (місцевості) перебування;
 4. Зберігати довкілля, дбайливо ставитися до об'єктів природи та культурної спадщини в країні (місцевості) перебування;
 5. Обов’язково довести до відома ТУРОПЕРАТОРАдо моменту укладення цього Договору  всю інформацію, що дає ТУРОПЕРАТОРУзмогу об’єктивно виявити можливі протипоказання до споживання окремих послуг Туристичного Продукту зокрема і Туристичного Продукту в цілому, включаючи але не обмежуючись: наявністю різного роду захворювань (в тому числі хронічних), наявністю стану вагітності та її строку, перебування на обліку у психоневрологічному диспансері; інших обставин стану здоров’я Туриста, тощо. В разі ненадання такої інформації ТУРОПЕРАТОРУ до моменту укладення цього Договору, Турист несе одноосібну відповідальність за зміну стану здоров’я та / або настання летального випадку через, включаючи але не обмежуючись: зміну кліматичних умов, особливості національної кухні держав перебування, погодні умови в державах перебування, норми діючих законодавств країн перебування, тощо);
 6. Надавати персональну інформацію в обсязі, необхідному для бронювання  Туристичного Продукту;
 7. Дотримуватись під час подорожі правил особистої безпеки;
 8. З’явитися особисто до конкретного консульства / дипломатичної установи іноземної держави для співбесіди чи з іншої причини в разі такої необхідності, про що Турист невідкладно інформується ТУРОПЕРАТОРОМ (якщо отримання візи / дозволу на в’їзд доручені Туристом ТУРОПЕРАТОРУ);
 9. Відшкодовувати ТУРОПЕРАТОРУ збитки, завдані йому неправомірним діями Туриста;
 10. При поїздках до країн з підвищеним рівнем епідеміологічного ризику до виїзду до таких країн самостійно зробити необхідні Щеплення та вакцинації; отримати документ про проведення таких щеплень та вакцинацій;
 11. Не використовувати отриману для участі в туристичній поїздці візу / дозвіл на в’їзд з метою, відмінною від Туризму і, відповідно до умов Реалізації Туристичного Продукту і цього Договору, повернутися з країни (місцевості) тимчасового перебування до країни початку подорожі або країни постійного проживання;
 12. Виконувати інші обов'язки, передбачені законодавством України та законодавствами країн тимчасового перебування;
 13. В разі, якщо Туристові відомо про те, що він зареєстрований у комп’ютерних базах даних відповідних відповідальних органів та організацій іноземних держав як неблагонадійна особа (через звернення про надання політичного притулку, здійснення кримінальних злочинів, порушення режиму перетину кордонів держав, порушення митних правил держав, тощо) він зобов’язаний повідомити про це ТУРОПЕРАТОРАдо моменту укладення Договору;
 14. При поверненні з закордонної поїздки Турист, в разі необхідності, зобов’язаний передати свій закордонний паспорт громадянина України до відповідної дипломатичної чи консульської установи іноземної держави для контролю повернення особисто або за посередництва ТУРОПЕРАТОРА;
 15. В період Реалізації Туристичного Продукту не мати з собою та /або у супроводжуючому багажі тварин, рослин, грибів, мхів і лишайників; не розміщувати представників згаданих царств природи у засобах розміщення та транспортних засобах за програмою Туристичного Продукту;
 16. В разі групового туру, визнавати за будь-яких умов авторитет гіда / супроводжуючого в питаннях організації туру, визначену ним послідовність проведення заходів екскурсійної програми, остаточність рішень гіда / супроводжуючого в інших питаннях, прямо пов’язаних з безпосереднім споживанням Туристичного Продукту;
 17. В разі групового туру, Турист підписанням цього Договору погоджується і визнає свою поінформованість у такому: будь-які екскурсійні, перекладацькі та інші послуги гіда / супроводжуючого групи для групи в цілому та / або окремих туристів у вільний час за програмою Туристичного Продукту не передбачені; будь-яке транспортне обслуговування чи інші супутні туристичні послуги для групи в цілому та / або окремих туристів у вільний час за програмою Туристичного Продукту не передбачені;
 18. В разі групового туру, Турист підписанням цього Договору погоджується і визнає свою поінформованість у такому: груповий тур з Реалізації Туристичного Продукту може не відбутися в разі недобору групи;в разі належного повідомлення Туриста про недобір групи не пізніше ніж за тридні до початку туристичної подорожіцей Договір втрачає силу, а Турист отримує сплачені відповідно до умов цього Договору кошти в розмірі, передбаченому чинним законодавством України;
 19. Турист підписанням цього Договору погоджується і визнає свою поінформованість у такому: ТУРОПЕРАТОРмає право перестановки (оперативної зміни) виконання будь-яких екскурсійних та супутніх заходів /надання послуг (окрім послуг розміщення) за програмою Туристичного Продукту (в тому числі перенесення таких заходів /послуг з одного дня на інший за програмою Туристичного Продукту) без зміни сумарного обсягу послуг за програмою Туристичного Продукту; ТУРОПЕРАТОР також має право замінювати екскурсійні та супутні заходи / надання екскурсійних та супутніх послуг на рівноцінні, якщо це пов’язано з неможливістю виконання запланованих заходів / надання запланованих послуг з вини третіх сторін, включаючи але не обмежуючись: через зміну режиму роботи запланованого об’єкту відвідування, через непланове закриття об’єкту відвідування, через закриття об’єкту відвідування на ремонт та / або реконструкцію, через оголошення об’єктами відвідування позапланових санітарних днів, тощо.
 20. Турист підписанням цього Договору погоджується і визнає свою поінформованість у такому: ТУРОПЕРАТОРмає право на збільшення або зменшення обсягу туристичних та інших супутніх послуг за програмою Туристичного Продукту (у випадку зменшення обсягу послуг - за винятком транспортних послуг і послуг розміщення) якщо це пов’язано з настанням фактичних обставин, настання яких ТУРОПЕРАТОР не міг передбачити, виникненню яких не міг запобігти і які знаходяться поза будь-яким контролем ТУРОПЕРАТОРА, включаючи, але не обмежуючись: дорожні умови (затори, припинення руху транспорту дорогами, блокування доріг, страйки, ремонтні роботи, встановлення об’їздів, тощо), погіршення погодних умов (ожеледиця, низька видимість, низька швидкість руху, тощо), спізнення залізничного, авіаційного, морського, річкового, підземного та інших видів транспорту; дії чи бездіяльність прикордонних, митних, інших офіційних державних служб України та іноземних держав, тощо. При зменшенні або збільшенні обсягів за типами послуг, окреслених цим абзацом Договору, відповідно до Додатку «Підтвердження заявки на бронювання турпродукту» до цього Договору, Турист дає згоду ТУРОПЕРАТОРУ на таке: в разі настання в процесі Реалізації Туристичного Продукту вказаного роду або аналогічних фактичних обставин компенсація Туристом ТУРОПЕРАТОРУвартості фактично наданих понад обсяг послуг, через дію таких фактичних обставин, Туристичного Продукту, встановлений Договором, не проводиться, і також в разі настання в процесі Реалізації Туристичного Продукту вказаного роду або аналогічних фактичних обставин, компенсація ТУРОПЕРАТОРОМТуристу вартості фактично ненаданих через такі фактичні обставини послуг теж не проводиться. Турист підписанням цього Договору погоджується і визнає свою поінформованість у тому, що визнання факту настання вищеозначених фактичних обставин відбувається таким чином: в момент виявлення дії таких обставин в період Реалізації Туристичного Продукту, виконувати інші вимоги, встановлені цим Договором.

Турист підписанням цього Договору погоджується і визнає свою поінформованість у такому: Круїзні компанії практикують застосування сервісних зборів (чайових), які, у випадку, якщо вони не включені до вартості круїзу, сплачуються туристом особисто, безпосередньо на круїзному судні. Турист проінформований про порядок визначення таких сервісних зборів, їх розрахунковий розмір, порядок сплати. 
Турист підписанням цього Договору погоджується і визнає свою поінформованість у такому: При замовленні круїзу туристи – вагітні жінки повинні мати медичну довідку, яка дозволяє їм здійснювати подорож, та її завірений переклад англійською мовою, яка має бути пред’явлена ТУРОПЕРАТОРУ при бронюванні круїзу та/або посадці на судно за вимогою. Окремі круїзні компанії встановлюють обмеження на подорож для туристів – жінок, термін вагітності яких на дату закінчення круїзу становить більше ніж 24 тижні. Цей термін може змінюватись круїзною компанією. Наявність обставин, визначених у цьому пункті, повинна бути письмово засвідчена та скріплена підписами сторін при підписанні Договору. В іншому випадку Сторони вважатимуть, що ТУРОПЕРАТОР не був належним чином проінформований  Туристом про наявність цих обставин.
Турист підписанням цього Договору погоджується і визнає свою поінформованість у такому: Експлуатація круїзного судна здійснюється екіпажем судна, капітан якого здійснює повний контроль та управління судном. Аргументоване рішення капітана судна, пов’язане із забезпеченням безпеки є обов’язковим для пасажирів (туристів), що перебувають на судні. Зокрема капітан судна має право: слідувати без лоцмана; буксирувати та надавати допомогу іншим судам в будь-якій ситуації на власний розсуд; відхилятись від раніше визначеного маршруту; заходити у будь-який порт, незалежно від того, чи передбачений він маршрутом; прийняти рішення про часткову зміну маршруту круїзу у випадку виникнення небезпеки для пасажирів, відмовити пасажиру у посадці на судно або перервати його подорож у найближчому порту, якщо поведінка пасажира створює загрозу життю та здоров’ю інших пасажирів; перервати подорож пасажира, стан здоров’я якого не дозволяє йому продовжити подорож, викликає занепокоєння, або загрожує іншим пасажирам. Пасажир зобов’язаний підкоритися розпорядженням капітана судна у всіх випадках, що стосуються безпеки на судні. ТУРОПЕРАТОР та його партнери звільняються від відповідальності за наслідки, які зазначені у цьому пункті обставини можуть мати для здійснення подорожі та не відшкодовує понесені туристом витрати.
Турист підписанням цього Договору погоджується і визнає свою поінформованість у такому: Туристи, які запізнилися на посадку на судно у будь-якому пункті маршруту, вважаються такими, що не з’явилися на посадку. Усі витрати, пов’язані із поверненням туриста на судно, цілком покладаються на туриста та не відшкодовуються ТУРОПЕРАТОРОМ та його партнерами. Передбачені у туристичному продукті витрати на обслуговування туриста на судні, якими турист не скористався через відсутність на судні внаслідок нез’явлення на посадку, поверненню не підлягають.
2.3.28.  Своєчасно та в повному обсязі здійснити оплату за використання додаткових послуг під час поїздки, та покрити з власних коштів витрати чи збитки, спричинені в результаті  неправомірних дій ТУРИСТА чи осіб, що подорожують з ним.
2.3.29. У випадку прийняття рішення ТУРИСТОМ про відмову від поїздки негайно повідомити про це ТУРОПЕРАТОРА  в письмовому вигляді.

 

3. Права Туроператора

3.1. ТУРОПЕРАТОРмає право:
3.1.1.Відмовитися від виконання Договору у випадках: виникнення форс-мажорних обставин, визначених Договором, при яких Реалізація Туристичного Продукту (туристичних послуг) виявиться неможливою; відмови конкретного консульства/дипломатичної установи іноземної держави у видачі Туристу візи/дозволу на в’їзд (про що ТУРОПЕРАТОРневідкладно інформує Туриста, але не пізніше ніж за 48 годин з моменту, коли про це стало відомо ТУРОПЕРАТОРУ); в разі невчасного та/або неповного подання Туристом ТУРОПЕРАТОРУ необхідних для оформлення Туристичного Продукту документів; в разі подання Туристом ТУРОПЕРАТОРУ неправдивих та/або завідомо неправдивих даних і інформації щодо себе, та/або підроблених чи не чинних документів; в разі, якщо ТУРОПЕРАТОРУ стане відомо про придбання Туристом Туристичного Продукту з метою, відмінною від Туризму (тобто з метою влаштування на оплачувану роботу за кордоном, метою прохання про політичний притулок, тощо), і ТУРОПЕРАТОР зможе мотивувати і довести це шляхами, не забороненими чинним законодавством;
3.1.2.Отримати від Туриста необхідну інформацію персонального характеру з метою Реалізації Туристичного Продукту та проведення належної підготовки до його Реалізації;
3.1.3.У виключних випадках змінювати передбачені Додатком «Підтвердження Заявки туриста на бронювання турпродукту». готелі на готелі тієї ж або вищої категорії в разі неможливості надання послуг у засобах розміщення обумовленої якості та класу (з причин аварії мереж водопостачання, систем опалення, пожежі, виходу з ладу систем вентиляції та кондиціювання повітря, тощо), про що Турист має бути проінформованим; оперативно змінювати порядок проведення екскурсійних, та/або культурних, та/або пізнавальних заходів, передбачених Додатком «Підтвердження Заявки туриста на бронювання турпродукту».
3.1.4.На будь-які зміни тривалості, маршруту та інших параметрів туристичних послуг, що входять до складу Туристичного Продукту, якщо це пов’язано з необхідністю гарантування безпеки Туриста;
3.1.5.Подати документи на анулювання виданих Туристу туристичних віз/дозволів на в’їз до іноземної держави в разі, якщо Реалізація Туристичного Продукту не відбудеться з вини ТУРОПЕРАТОРА, через недокомплектацію групи в разі групового туру, або з інших об’єктивних причин;

 

4.Права Туриста

4.1. Турист має право на:
4.1.1.Необхідну і достовірну інформацію про правила в'їзду до країни (місцевості) тимчасового перебування, а також виїзду з країни (місцевості) тимчасового перебування і перебування там, про звичаї місцевого населення, пам'ятки природи, історії, культури та інші об'єкти туристичного показу, що знаходяться під особливою охороною, стан навколишнього середовища;
4.1.2.Інформацію про наявність ліцензії у ТУРОПЕРАТОРА, необхідних дозволів,інших документів, наявність яких передбачена законодавством;
4.1.3.Інформацію про наявність фінансового забезпечення відповідальності ТУРОПЕРАТОРА у вигляді банківської гарантії, виданої банківською чи кредитною установою, назву банківської (кредитної) установи, розмір гарантії та наявність договору з такою установою;
4.1.4.отримання комплексу туристичних послуг, передбачених Договором; іншу інформацію, отримання якої передбачене Туристом чинним законодавством України Туристом від ТУРОПЕРАТОРА;
4.1.5.Особисту безпеку, захист життя, здоров'я, прав споживача, забезпечення яких здійснюється Туроператором та іншими суб’єктами, що надають туристичні послуги;
 4.1.6.Відшкодування матеріальних і моральних збитків У випадку, визначеному у ч. 11 ст. 20 закону України «Про туризм», Туроператор виплачує Туристу компенсацію у розмірі 500 грн.

 

5. Вартість Туристичного Продукту та порядок розрахунків

5.1. Ціна  послуг зазначається в рахунку на оплату, що виставляється ТУРОПЕРАТОРОМ та формується вихоячи з курсу валют встановленого ТУРОПЕРАТОРОМ, на день формування рахунку. Рахунок підлягає оплаті у строки зазначені у рахунку.
5.1.1. Загальна вартість послуг, що надаються відповідно до умов даного Договору, становить ціну на замовлені туристичні послуги, визначену в рахунку(ах) на оплату.
5.1.2. У випадку несвоєчасної чи неповної оплати за договором, ТУРОПЕРАТОР має право анулювати замовлений комплекс послуг у відповідності з умовами ануляції туру.
5.1.3. Збільшення ціни туристичногопродукту, погодженої сторонами, можлива лише за умови істотної зміни обставин, передбачених ст. 20 Закону України «Про туризм».
5.2. Сторони погодили, що на дату повної оплати загальна вартість послугдля громадян України може бути змінена у напрямку зростання в залежності із змінами курсу гривні по відношенню до долара США чи Євро, оскільки загальна вартість послуг визначається шляхом множення вартості послуг, встановленої ТУРОПЕРАТОРОМ, на комерційний курс ТУРОПЕРАТОРАна дату фактичної оплати та на коригуючий коефіцієнт, встановлений ТУРОПЕРАТОРОМ.
5.3. Усі види платежів по даному Договору провадяться в національній валюті України – гривні.
5.4. Вмомент укладення Договору Турист сплачує ТУРОПЕРАТОРУпередплату (авансовий платіж) для здійснення бронювання в гривнях,в розмірі, вказаному  в Додатку «Підтвердження  заявки туриста на бронювання тур продукту», або згідно рахунку ТУРОПЕРАТОРА - еквівалент дол. США чи Євро згідно умов визначених в  п.5.1.1.
5.5. Повна оплата Туристичного Продукту повинна бути здійснена не пізніше  терміну вказаному в Додатках У виняткових випадках можуть бути узгоджені інші терміни сплати Туристичного Продукту, про що Сторонами укладається окремий Додаток до Договору. Несплата або неповна сплата вартості Туристичного Продукту в узгоджені з ТУРОПЕРАТОРОМ терміни вважається відмовою від Туристичного Продукту за ініціативою Туриста. У цьому випадку Турист відшкодовує ТУРОПЕРАТОРУ фактично завдані ним витрати за послуги, які були надані (заброньовані) до моменту несплати остаточної суми коштів.
5.6. У випадку затримки Туристом повної сплати вартості Туристичного Продукту ТУРОПЕРАТОР залишає за собою право відміни бронювання та утримання при цьому витрат, які були понесені в зв’язку з виконаннямДоговору, які пов’язані з замовленням Туриста.
5.7. Платниками за цим договором можуть бути Турист (Замовник) – довірена особа, або кожна із осіб (Туристів) зазначених в Договорі або Заявці на замовлення туру (Додаток 1 до цього договору)

 

6. Умови відмови від Туристичного Продукту

6.1. Турист має право відмовитись від заброньованих туристичних послуг повністю або частково на умовах передбачених п.6.5. Договору.
6.2. Турист вправі відмовитись від виконання Договору до дати початку туристичної подорожі за умови оплати ТУРОПЕРАТОРУфактично понесених нимвитрат на послуги, замовлені та оплачені до моменту повідомлення ТУРОПЕРАТОРУ про відмову від Туристичного Продукту зі сторони Туриста.
6.3. ТУРОПЕРАТОР вправі відмовитись від виконання Договору лише за умови повного відшкодування Туристу сплачених коштів даного Договору крім випадку, коли це відбулося з вини Туриста. Випадок відмови у виконанні Договору зі сторони ТУРОПЕРАТОРА до моменту початку реалізації Туристичного Продукту не може бути підставою для подання/пред’явлення вимоги про відшкодування моральної шкоди Туристом.
6.4. У випадку відмови Туриста від Туристичного Продукту Туристу повертаються внесені ним за туристичні послуги грошові кошти з утриманням фактично здійснених Туроператором витрат які вказуються в кожному конкретному випадку в Додатку «Підтвердження заявки туриста на бронювання тур продукту».

Примітка: За виїзд  з готелю раніше заброньованої дати – кошти за невикористані  доби не повертаються.
 

Туроператор виступає як посередник між Туристом, з одного боку, і транспортними, страховими компаніями, круїзними компаніями й іншими підприємствами, установами, які надають послуги, з іншого боку.
Вартість консульського збору, якщо документи подавалися в консульство, не повертається.
6.5. У випадку внесення змін до підтвердженого бронювання та при умові, що такі зміни можливо здійснити, Турист  зобов'язаний здійснити оплату по відшкодуванню витрат Туроператора згідно умов цього Договору, виставлених Туроператором.
6.6. Турист зобов'язаний відшкодувати і інші витрати, що не вказані в пункті 6.4., та які застосовуються авіакомпаніями, перевізниками, партнерами - приймаючою стороною, згідно тарифів, тощо. У випадку якщо у заброньований Турпродукт (туристичних послуг)входять авіаквитки на регулярні авіарейси або нетипові чартерні перевезення, про що Туриста буде попереджено, до Туриста застосовуються умови продажу та ануляції таких авіаквитків, як це передбачено спеціальними тарифами авіаквитків на регулярні авіарейси або спеціальними умовами чартерних програм. При цьому слід мати на увазі, що тариф авіаквитків на чартерні авіарейси може бути таким, що не повертається.
6.7. У випадку порушення Туристами, що використовують туристичні послуги Туроператора, діючих правил проїзду, реєстрації чи провозу багажу, нанесення збитків майну транспортної компанії чи порушення правил проживання в готелі або недотримання законодавства країни перебування, штрафи стягуються з винної особи в розмірах, передбачених відповідними правилами і нормами транспортної компанії, готелю, країни перебування. Туроператор в даному випадку відповідальності не несе. ТУРОПЕРАТОР в даному випадку не несе відповідальності за неотримання Туристом туристиних послуг.
6.8. У випадку введення перевізниками змін тарифів авіаквитків, пов’язаних зі зміною вартості палива або аеропортових послуг, ТУРОПЕРАТОР залишає за собою право змінити вартість тарифів авіаквитків для Туриста попередньо повідомивши про це Туриста.
6.9. У випадку вимоги Посольств держав слідування туристів рішення про необхідність особистої присутності туриста в Посольстві для особистої співбесіди, ТУРОПЕРАТОР має право зобов’язати Туриста у визначені Посольством терміни пройти дану співбесіду. Вартість поїздки на співбесіду оплачується з власних коштів Туриста.
6.10. У випадку прийняття Посольствами чи іншими повноважними органами держав слідування Туриста рішення про невидачу йому в’їзної візи, за умови вчасно та вірно оформлених та поданих ТУРОПЕРАТОРОМ документів, він залишає за собою право розглядати такі випадки як ануляцію заброньованих послуг та застосовувати умови передбачені п.6.4. даної Угоди. При цьому ТУРОПЕРАТОР зобов’язується максимально сприяти у відкритті візи Туристу.

 

7. Форс-мажорні обставини

7.1. У разі виникнення непередбачених (форс-мажорних) обставин, таких як акти органів державного управління, військові дії, повстання, революції, страйки, локаути, погодні умови, епідемії, пандемії, різноманітні непередбачені акти , проголошення державними органами країн надзвичайних ситуацій, дії нездоланної сили та інше, які призупиняють або роблять неможливим виконання зобов'язань за Договором, Сторони відкладають виконання умов Договору до моменту усунення форс-мажорних обставин або моменту припинення їх дії. В такому разі Сторони не несуть відповідальності за невиконання зобов'язань за Договором протягом дії форс-мажорних обставин.
7.2.Факт настання та дії форс-мажорних обставин повинен бути документально підтверджений компетентним державним органом, або визнаний Сторонами фактичними обставинами, про що одна Сторона, на яку поширюються дії форс-мажорних обставин, має повідомити другу Сторону не пізніше трьох календарних днів з моменту виникнення або настання таких обставин.
7.3. Форс-мажорними обставинами не вважаються політичні події, виборчі процеси, банкрутства держав, тощо, якщо вони не спричинили припинення роботи державних органів, значної кількості підприємств, установ та організацій будь-якої форми господарювання.

 

8. Відповідальність сторін

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання та / або неналежне виконання зобов'язань за Договором у відповідності до умов Договору та чинного законодавства України.
8.2. У випадку ненадання чи неналежного надання Туристу належно оплачених туристичних послуг, ТУРОПЕРАТОР зобов'язується відшкодувати йому вартість ненаданих чи неналежно наданих послуг, за винятком випадків, передбачених даним Договором.
8.3. ТУРОПЕРАТОР несе відповідальність за зберігання офіційних документів Туриста, які здаються йому для оформлення візи країни відвідування.
8.4. ТУРОПЕРАТОР не несе відповідальності за відміну рейсу або зміни часу відправлення/прибуття рейсу і пов'язані з цим зміни обсягів і термінів надання туристичних послуг оскільки ТУРОПЕРАТОР виступає в якості агента компаній-перевізників, сервісних компаній, круїзних компаній і об’єктивно не в змозі впливати на умови і правила перевезень, що затверджені такими компаніями; правила і умови перевезень таких компаній надаються Туристу ТУРОПЕРАТОРОМ на запит, або безпосередньо надаються цими компаніями. В таких випадках відповідальність за невиконання зобов'язань, які випливають та пов'язані з транспортними перевезеннями, несуть відповідні транспортні перевізники у відповідності з внутрішніми, державними та/або міжнародними правилами перевезень. При цьому на ТУРОПЕРАТОРА поширюються всі умови та обмеження відповідальності, які встановлені Правилами повітряних перевезень  пасажирів і багажу, Правилами фактичного перевізника та іншими нормативними актами в сфері перевезень.
У випадках скасування чи зміни часу відправлення та/чи прибуття регулярних рейсів, відмови у перевезенні на регулярному рейсі і пов'язаними з цим змінами тривалості і програми туру Туроператор, як агент з продажу перевезень авіакомпанії, передає претензії Туриста на розгляд авіакомпанії,  яка уклала з Туристом за посередництва Туроператора,  договір перевезення.
8.5. ТУРОПЕРАТОР не несе відповідальності за збереження особистого багажу, цінностей і документів та іншого майна Туриста протягом всього періоду поїздки, окрім випадків, передбачених Договором.
8.6. ТУРОПЕРАТОР за жодних умов і обставин не несе відповідальності за погіршення стану здоров’я, отримання фізичних травм, отримання тілесних ушкоджень будь-якого ступеня тяжкості, смерть Туриста, необхідність сплати за його медичне обслуговування, ліки, репатріацію останків, тощо. Турист підписанням цього Договору звільняє ТУРОПЕРАТОРА від будь-якої відповідальності в разі настання з Туристом будь-якої з перерахованих у цьому пункті події, а також подій аналогічного типу, якщо вони виникли не з вини ТУРОПЕРАТОРА, причому така вина для висунення претензій має бути доведена у встановленому законодавством порядку.
8.7. ТУРОПЕРАТОР не несе відповідальності за невиконання умовДоговору внаслідок відмови конкретного консульства/дипломатичної установи іноземної держави в оформленні Туристу візи/дозволу на в'їзд або збільшення строків оформлення зазначених документів. У випадку відмови Туристу в оформленні документів конкретним консульством/дипломатичною установою іноземної держави, Туристу повертаються кошти в розмірі, передбаченому п.6.4. Договору.
8.8. Відповідальність за наслідки, які викликані несвоєчасним прибуттям Туриста до місця початку споживання Туристичного Продукту (виїзду) – до початкуреєстрації в аеропорту, на вокзал і таке інше, - порушення Туристом правил проїзду, перевезення та зберігання багажу, а також законів і правил перебування в країні під час туристичної подорожі, завдання Туристом шкоди перевізнику або приймаючій стороні, покладається на Туриста. При цьому нез’явлення Туриста до місця початку Реалізації Туристичного Продукту в належний час вважається відмовою від Туристичного Продукту. У випадку завдання Туристом шкоди перевізнику або приймаючій стороні за межами митної території України, відшкодування завданих збитків здійснюється Туристом готівкою на місці. Турист зобов’язаний прибути в місце, визначене місцем початку Реалізації Туристичного Продукту за 2,5 години (якщо йдеться про прибуття до аеропорту з вильотом у міжнародний авіарейс) до часу вильоту вказаного у  квитку; за 1,5 години (якщо йдеться про прибуття до вокзалу з виїздом поїздом міжнародного чи внутрішньодержавного сполучення) до часу від’їзду вказаного у квитку; в інший обумовлений час (якщо йдеться про інші види транспорту).
8.9. Турист несе одноособову відповідальність за достовірність наданих про себе відомостей та інформації, за дійсність  та чинність наданих ним документів.
8.10. У випадку виникнення претензій з якості обслуговування, фактів ненадання чи неналежного надання туристичних послуг за програмою Туристичного Продукту, Турист повинен безпосередньо під час знаходження в країні перебування спочатку звернутись до керівника групи / гіда та / або представника приймаючої сторони для вирішення питання / претензії. Якщо питання / претензію вирішити не вдається, то Турист готує письмову претензію з документально підтвердженими фактами порушення умов Договору, її завіряють підписами керівник групи / гід та / або представник приймаючої сторони. Турист передає цю претензію ТУРОПЕРАТОРУ протягом 14 календарних днів (встановлений ТУРОПЕРАТОРОМ відповідно до ЗУ „Про захист прав споживачів ” гарантійний термін) після завершення туристичної подорожі (але не включаючи день завершення Реалізації Туристичного Продукту). Протягом 14 календарних днів ТУРОПЕРАТОР надає Туристові вмотивовану відповідь на його претензію.
8.11. В разі ненадходження до ТУРОПЕРАТОРА претензії Туриста і також в разі відсутності у ТУРОПЕРАТОРА  претензій до Туриста по закінченні 14 календарних днів з моменту завершення Реалізації Туристичного Продукту умови Договору вважаються Сторонами виконаними в повному обсязі і без зауважень, та в подальшому не підлягають оскарженню в будь-яких інстанціях за будь-яких умов.
8.12. ТУРОПЕРАТОР не несе відповідальності за невідповідність будь-яких туристичних послуг, що входять до складу Туристичного Продукту, невиправданим очікуванням, суб’єктивній оцінці та завищеним сподіванням Туриста; а також не приймає до розгляду будь-які претензії, базовані на вищевказаних  мотиваційних критеріях. В разі невмотивованих тверджень що носять характер наклепу, прямих образ на адресу співробітників ТУРОПЕРАТОРА в претензії, інших документах, поданих Туристом до ТУРОПЕРАТОРА та зафіксованих нею як вхідна документація, співробітники ТУРОПЕРАТОРА мають право на захист своїх честі, гідності та ділової репутації, а також відшкодування моральної шкоди і матеріальних збитків з використанням вищевказаних документів як доказової бази у суді.
8.13. Передання або поступка подання/пред’явлення вимоги за цим Договором третім особам не допускаються.
8.14. Сторони домовились, що умови цього Договору є конфіденційними і не підлягають розголошенню третім особам, окрім випадків, прямо передбачених чинним законодавством України або передбачених умовами Договору. Третіми особами не вважаються співробітники ТУРОПЕРАТОРА, що мають пряме відношення до виконання Договору. Сторони також домовились, що вся інформація (окрім загальновідомої), яка була отримана іншою Стороною в результаті виконання умов за Договором, в тому числі інформація, яка визнається у відповідності з чинним законодавством  як комерційна таємниця, визнається Сторонами конфіденційною та не підлягає розголошенню або використанню в цілях, які різняться від предмету Договору без письмової згоди іншої Сторони.
8.15. Турист підписанням цього Договору підтверджує, що до укладення цього Договору Туристу в повному обсязі і без зауважень від ТУРОПЕРАТОРА була надана вся інформація, надання якої вимагається від суб’єктів туристичної діяльності України туристам чинним законодавством України, зокрема ЗУ „Про захист прав споживачів”, ЗУ „Про туризм”, іншими законами та нормативно-правовими актами України.
8.16. Турист повідомлений і своїм підписом під Договором погоджується, що в разі, якщо Туристичний Продукт передбачає проведення групового та/ або автобусного туру, в разі спізнення Туриста до місця збору групи на заздалегідь обумовлений, узгоджений і оголошений керівником групи час більш ніж на 15 хвилин (включно) в будь-якому з пунктів такого збору за програмою Туристичного Продукту – Турист несе виключну і одноосібну відповідальність за здійснення подальшого транспортного обслуговування за програмою Туристичного Продукту третьою стороною та/ або третіми особами, а також самостійно сплачує вказані послуги третіх сторін /третіх осіб (таксі, поїзд, рейсовий автобус, авіакомпанія, тощо). В разі наявності поважних причин для запізнення понад 15 хвилин до пункту збору групи в будь-якому з таких пунктів за програмою Туристичного Продукту, Турист зобов’язаний невідкладно повідомити про такі причини (непередбачений випадок, певні виправдовуючи запізнення обставини, тощо) керівника групи засобами телефонного зв’язку до настання оголошеного часу збору групи.

 

9. Термін дії Договору

9.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підтвердження заявки ТУРОПЕРАТОРОМ тадіє до моменту повного виконання сторонами своїх зобов'язань за даним Договором.
 

10. Інші умови

10.1. Якість туристичних послуг повинна відповідати умовам договору, порядок і способи захисту порушених прав туристів визначаються законодавством про захист прав споживачів. Кожна із сторін може вимагати внесення змін або розірвання Договору у зв'язку з істотними змінами обставин, визначеними ЗУ «Про туризм», з яких вони виходили при укладенні Договору.
10.2. Зміни та доповнення до Договору вносяться за згодою обох сторін, що оформлюються Доповненнями до Договору, які підписуються ТУРОПЕРАТОРОМта Туристом.
10.3.Підписуючи цей Договір, ТУРОПЕРАТОР за згодою Замовника (Туриста) використовують при здійсненні своєї діяльності електронні документи та призначений для цього кваліфікований електронний підпис (далі - КЕП). Сторони визнають будь-які документи, складені та надані будь-якою Стороною іншій в електронному вигляді із застосуванням КЕП засобами телекомунікаційного зв’язку або на електронних носіях, як оригінали, що мають юридичну силу. Сторони визнають, що кваліфікований електронний підпис має таку саму юридичну силу, як і власноручний підпис, та має презумпцію його відповідності власноручному підпису. Сторони погодили, що додаткові угоди до цього Договору, додатки, які є невід’ємною частиною цього Договору, а також первинні документи на виконання цього Договору будуть складатися Сторонами в електронному вигляді із дотриманням законодавства про електронні документи та електронний документообіг та законодавства у сфері кваліфікованого електронного підпису. У разі відсутності згоди Замовника(Туриста)  Сторони будуть діяти виходячи із загальних звичаїв ділового обороту.
10.4.  Претензії щодо відмови у видачі візи чи недотримання строків її видачі Турист подає безпосередньо до відповідної консульської установи іноземної держави. ТУРОПЕРАТОР не несе відповідальності за пошкодження чи втрату переданих ТУРОПЕРАТОРУ документів для оформлення в’їздної візи іноземної держави, якщо такі пошкодження чи втрата сталися з вини відповідної консульської та / або дипломатичної установи іноземної держави. При споживанні Туристичного Продукту (виїзді за кордон) дітьми до 18-ти років обов’язкова наявність письмового нотаріально засвідченого дозволу батьків, що не супроводжують дитину в такій поїздці. При виїзді за кордон осіб до досягнення 18-річного віку кожна з таких осіб повинна мати або власний закордонний паспорт, або бути внесеною у встановленому законодавством порядку до закордонного паспорта того з батьків, з ким дитина виїжджає за кордон; При досягненні дитиною 5-рчіного (а в деяких випадках- 2-річного) віку, дитина обов’язково має бути у встановленому законодавством порядку внесеною в закордонний паспорт того з батьків, з ким дитина виїжджає за кордон. При досягненні 14-річного віку дитина обов’язково повинна мати власний закордонний паспорт. Діти від 0 років обов’язково повинна мати власний  дійсний закордонний паспорт
10.5. Назви розділів та розбивка на пункти Договору юридичного значення не мають та використовуються сторонами лише для зручності користування текстом Договору.
10.6. Якщо один або кілька пунктів, умов, положень або тверджень Договору, відповідно до змін у чинному законодавстві України, змін у законодавствах інших держав, тощо, що вступили в дію / законну силу вже після підписання Договору, будуть визнані невідповідними нормам законодавства (законодавств), то решта умов, пунктів та положень Договору будуть визнані Сторонами чинними, як і Договір в цілому. 
10.7. Усі суперечності, які випливатимуть з умов цього Договору будуть вирішуватись сторонами шляхом переговорів в дусі прагнення до порозуміння і конструктивного діалогу. У разі недосягнення згоди сторони продовжують вирішення спору у відповідності до чинного законодавства України.
10.8. Фінансове забезпечення цивільної відповідальності ТУРОПЕРАТОРА підтверджується банківською гарантією на суму еквівалентну 20000 (двадцять тисяч) євро, яка надана банківською (кредитною) установою ПАТ «КБ «Глобус»відповідно до умов Договору про надання банківської гарантії №12972/ЮГ-19від 14.03.2019року, адреса 04073, м. Київ, пров. Куренівський, 19/5
10.9. Банківською гарантією забезпечується відповідальність ТУРОПЕРАТОРАперед Туристом згідно до Договору лише за умови виникнення обставин банкрутства чи неплатоспроможності ТУРОПЕРАТОРА, які пов'язані з необхідністю відшкодування вартості ненаданих послуг, передбачених Договором, що спрямовані на продаж Туристичного Продукту ТУРОПЕРАТОРОМ, вказаного у Договорі.
10.10. Цей договір складено українською мовою у двох примірниках, по одному для кожної Сторони, що мають однакову юридичну силу.
10.11. Підписанням даного договору Турист, враховуючи вимоги Закону України «Про захист персональних даних», підтверджує що Надані туристом персональні дані для укладення та виконання  цього Договору, що зазначені в ньому та Додатках,  використовуються ТУРОПЕРАТОРОМ для формування цього Договору з туристом та супровідних документів для здійснення туристичної подорожі, а також для здійснення дій, пов’язаних з виконанням цього Договору. Підписанням цього Договору   Турист надає згоду та підтверджує надання згоди особами, що подорожують з ним, на передачу його/їх персональних даних третім особам виключно з метою формування туристичного продукту та надання туристичних послуг іне можуть  використовуватись  для формування бази персональних даних чи обробки персональних даних  в розумінні Закону України «Про захист персональних даних».
 
РЕКВІЗИТИ ТУРОПЕРАТОРА

 

 

ТУРОПЕРАТОР                                                             
Товариство з обмеженою                                                  
відповідальністю«ФОР ҐЕЙТС УКРАЇНА»
 
Юридична адреса:03113, м. Київ, вул. Дегтярівська 43/4, кв.88
Телефон:044 3378401
E-mail:info@4gates.com.ua
Код ЄДРПОУ:38465915
Банк:ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК"
IBAN: UA273052990000026003046206051
Ліцензія:туроператорська
№АЕ №272548 від 16.10.2013
Банківська гарантія:ПАТ «КБ «Глобус»  № 12972від 14.03.2019р.
Дійсна до 17.06.2024р.
 
 
 
Директор
 
_________________ М.І. Плохотнюк
м.п.